Bijlagen meesturen

Het is mogelijk om automatische berichten te versturen met bijlage(n). Stuur bijvoorbeeld een bijlage mee met de afspraakbevestiging. In de backend ga je naar Beheer > Standaard berichten > Bijlagen en klik op 'Bijlage toevoegen'. Upload de bijlage en geef een beschrijving en bestandsnaam aan de bijlage. 

Voor het Pro-pakket: in het Pro-pakket is het mogelijk om aan te vinken met welke berichten de bijlage meegestuurd moeten worden. Ga naar het desbetreffende afspraaktype via Beheer > Afspraaktypen en klik op bewerken (pennetje). Ga vervolgens naar het tabblad 'Berichten', klik op 'Activeren' en geef bij de betreffende variant aan welk bericht moet worden gestuurd en welke bijlage(n). Klik daarna onderaan op opslaan.