Complexe afspraken

Complexe afspraken kunt u gebruiken indien er bijvoorbeeld tegelijkertijd een medewerker en een ruimte nodig is. Voor het instellen van complexe afspraken is het belangrijk dat u de plug-in ‘Complexe afspraaktypes’ activeert. Deze functie is beschikbaar vanaf het Groei pakket.

Werkwijze

Ga naar Instellingen > Extra functionaliteit, vink de plug-in ‘Complexe afspraaktypes’ aan en klik onderaan de pagina op Opslaan.

U gaat vervolgens naar het desbetreffende afspraaktype en vink bij ‘Te boeken tijden bepalen’ ‘Koppelen van meerdere resources die op hetzelfde moment beschikbaar moeten zijn’ aan. Kies de resources die nodig zijn voor dit afspraaktype en klik op ‘Groep toevoegen’.