Standaard werkrooster en losse beschikbaarheid

Binnen het systeem is het mogelijk om te werken met standaard werkroosters maar ook met losse beschikbaarheid. Standaard werkroosters zijn handig als je als bedrijf of medewerker elke week dezelfde tijden werkt. Het werken met losse beschikbaarheid is een handige werkwijze als je regelmatig andere tijden werkt, of als je bepaalde dagen om de X weken werkt. Op deze pagina leggen we beide werkwijzen uit, te beginnen met de standaard werkroosters, daar deze het meest gebruikt worden, gevolgd door het aanmaken van losse beschikbaarheid.

Standaard werkroosters

Er zijn binnen OnlineAfspraken verschillende roosters mogelijk, op bedrijfsniveau (onder Beheer > Beschikbaarheid > Openingstijden), op medewerkersniveau (onder Beheer > Resources) en eventueel ook nog voor een afspraaktype (bv. als je een bepaald afspraaktype alleen op bepaalde tijden/dagen wilt aanbieden; onder Beheer > Afspraaktypen). Standaard volgen de afspraaktypes de roosters van de medewerkers en volgen de roosters van de medewerkers de openingstijden.

Mocht je een rooster van een medewerker of afspraaktype niet meer willen laten opvolgen aan het rooster dat erboven hangt, dan kan je onder Beheer > Resources of Beheer > Afspraaktypes op het klokje klikken en vervolgens op het pennetje en papiertje bij een bepaald rooster. Standaard staat dit onderaan bij rooster ingesteld op 'volg de werktijden van de resource' of 'volgt de openingstijden'. Als je hiervan wilt afwijken, selecteer je de onderste optie 'volgt een eigen werkschema' waardoor je zelf de tijden kan opgeven.

Na het aanpassen worden de wijzigingen direct opgeslagen, wat ervoor zorgt dat onder Beheer > Beschikbaarheid blokken worden aangemaakt voor de afspraaktypen die de medewerker mag uitvoeren.

Losse beschikbaarheid

Als je niet met een vast rooster werkt of je wil een dag open zetten buiten de standaard openingstijden, dan kan je ook werken met losse beschikbaarheden. De voordelen hiervan zijn dat je losse dagen kan toevoegen maar ook dat je kan werken met herhalingen die buiten de wekelijkse herhaling vallen zoals bijvoorbeeld elke 4 weken.

Om een losse beschikbaarheid aan te maken ga je naar Beheer>Beschikbaarheid. Hier klik je op beschikbaarheid toevoegen waarna je alles kan instellen (datum, begin- en eindtijd, een eventuele herhaling, welke resources het betreft, voor welke afspraaktypes de beschikbaarheid is).

Het beschikbaarheidsoverzicht

Beide manieren van beschikbaarheid aanmaken komen samen in beschikbaarheidsblokken onder Beheer > Beschikbaarheid.