Afspraaktype toevoegen

Ga naar Beheer > Afspraaktype en klik op 'Nieuw afspraaktype'. Kies een categorie en geef de afspraaktype een naam (de naam is ook zichtbaar voor klanten). Je kunt eventueel een omschrijving toevoegen aan het afspraaktype. Deze omschrijving kan gebruikt worden bij het versturen van de afspraakbevestiging of herinnering.

Stel de tijd in van het afspraaktype en de eventuele buffertijd. Let goed op dat je bij de maximum tijd voor de afspraak rekening houdt met hoe ver klanten vooruit mogen kijken in de agenda. Geef eventueel de prijs van het afspraaktype aan en selecteer welke resources (medewerkers, locaties en materialen) deze afspraak mogen uitvoeren. Klik vervolgens op 'Aanmaken'.