Nieuwsbrief

Het is mogelijk om vanuit OnlineAfspraken.nl nieuwsbrieven naar uw klanten, of een selectie van klanten, vanuit een no-reply adres te sturen. Wanneer u gebruik maakt van de Kassa module kunt u tevens een kortingscode meesturen. 

Werkwijze

Ga in de backend naar Beheer > Berichten > Berichten inplannen en klik vervolgens op 'Nieuw bericht opmaken'. Geef vervolgens het bericht een titelnaam en een bericht onderwerp. Het is mogelijk om het bericht geheel op de maken naar eigen wens. Denk hierbij aan lettertype, tekengrootte, uitlijning etc. Ook is het mogelijk om een afbeelding aan het bericht toe te voegen.

U kunt variabelen aan het bericht toevoegen. Indien u een variabele kopieert en plakt in het bericht worden de gegevens ingeladen in het bericht. U kunt zo het bericht persoonlijk maken door bijvoorbeeld de variabele %KLANT.NAAM% te gebruiken in de aanhef.

Belangrijk is om tussentijds te klikken op 'Opslaan zonder verzenden'. U kunt de verzenddatum zelf bepalen. Tevens kunt u aangeven naar wie de nieuwsbrief gestuurd moet worden. Wij adviseren altijd eerst een proefzending naar uzelf te sturen voordat u de nieuwsbrief naar uw klanten stuurt.