Afspraaktypen sorteren

De afspraaktypen in de online boekingswidget kun je sorteren. Ga naar Beheer > Afspraaktypen > Afspraaktypen sorteren.

Via de uitschuiflijst bij 'Volgorde afspraaktypen' is het mogelijk om te sorteren op alfabet, prijs, afspraakduur, volgorde van aanmaken en handmatig gesorteerd. Bij de optie ‘Groepeer de afspraaktype op basis van de categorie’ komen de afspraaktypen onder de ingestelde categoriën te staan. Indien je kiest voor ‘Niet groeperen op basis van de categorie..', worden de afspraaktypen in één lijst getoond. 

Indien je vervolgens kijkt onder Agenda > Preview online kalender wordt de agenda in de opgeslagen volgorde weergegeven.