Afspraaktypen sorteren

De afspraaktypen in de online boekingswidget kun je sorteren. Ga naar Beheer > Afspraaktypen > Sortering instellen.

Via de uitschuiflijst bij 'Afspraaktypen' is het mogelijk om te sorteren op alfabet, prijs, afspraakduur, volgorde van aanmaken en handmatig gesorteerd. Bij de optie ‘Categorieën’ kun je kiezen of categorieën wel of niet getoond worden. Als je kiest om ze wel te tonen, is het ook mogelijk een sortering in te stellen (handmatig, alfabetisch of op volgorde van aanmaken). 

Indien je de nieuwe volgorde opslaat en vervolgens kijkt onder Agenda > Preview online kalender wordt de agenda in de opgeslagen volgorde weergegeven.