Status afspraak meegeven (wachtkamer)

Het is mogelijk om de huidige status van een afspraak aan te geven (wachtkamer functie). Deze functie is handig indien bijvoorbeeld een behandelaar/instructeur de huidige status inzake de presentie wil inzien. De wachtkamerfunctie kun je gebruiken vanaf het Groei-pakket. 

Om een status in te stellen ga je in de backend naar de afspraak van de desbetreffende klant. Klik vervolgens op de afspraak en pas de status aan door te klikken op 'Toevoegen'.

In het scherm dat nu volgt kun je de juiste status aangeven; Aanwezig, Afspraak is gaande, Afspraak is klaar, Afwezig zonder bericht of Afwezig met bericht. De status wordt vervolgens d.m.v. symbooltjes in de agenda weergegeven. Ook als je met de muis over de afspraak gaat zie je de status van de afspraak.

Het is mogelijk om een uitdraai te maken van de presentielijst. Hiervoor ga je in de backend naar Agenda en vervolgens aan de linkerkant naar 'Managementinformatie'. Klik op 'Uitgebreid zoeken' en selecteer de datum en het afspraaktype. Kijk hierna in de rij van 'Status'. Rechts bovenin vind je vervolgens de opties voor afdrukken en exporteren.