Status afspraak meegeven (wachtkamer)

Het is mogelijk om de huidige status van een afspraak aan te geven (wachtkamer functie). Deze functie is handig indien bijvoorbeeld een behandelaar/instructeur de huidige status inzake de presentie wilt inzien. De wachtkamerfunctie kun je gebruiken vanaf het Groei-pakket. 

Om een status in te stellen ga je in de backend naar de afspraak van de desbetreffende klant. Klik vervolgens op de afspraak en pas de status aan door te klikken op 'Toevoegen'.

In het scherm dat nu volgt kun je de juiste status aangeven; Aanwezig, Afspraak is gaande, Afspraak is klaar, Afwezig zonder bericht of Afwezig met bericht. De status wordt vervolgens d.m.v. een symbooltjes in de agenda weergegeven. Ook als je met de muis over de afspraak gaat zie je de status van de afspraak.

Het is mogelijk om een uitdraai te maken van de presentielijst. Hiervoor ga je in de backend aan de linkerkant naar 'Afspraken overzicht'. Filter vervolgens de afspraak door de datum aan te geven en het afspraaktype. Kijk hierna in de rij van 'Status'. Het is mogelijk om de lijst te exporteren naar Excel.