Gebruikersaccount klant

Indien je wilt instellen dat klanten een gebruikersaccount kunnen of moeten aanmaken ga je naar Instellingen > Klantaccount.

Een gebruikersaccount vereenvoudigt het maken van een afspraak, klanten kunnen hierdoor makkelijker reserveren en hebben een eigen afsprakenoverzicht. Je kunt aangeven dat klanten verplicht zijn om een gebruikersaccount aan te maken en daarbij eventueel aanvinken dat alleen bestaande klanten een afspraak kunnen maken. Je kunt uiteraard ook kiezen voor optioneel; de klant kan zelf kiezen om wel/niet een account aan te maken.