Exporteren afspraakgegevens

Voor het exporteren van de afspraakgegevens ga je naar Agenda en klik je aan de linkerkant op 'Afspraken overzicht' (blauwe button). Vervolgens kom je in het afsprakenoverzicht waar je  een aantal filters ziet staan. Geef aan welke gegevens je wilt exporteren.

Voor de export klik je vervolgens rechts op Exporteren naar: Microsoft Excel (xlsx), Microsoft CSV of OpenOffice CSV.